Svatá Apolena

V lese, jižně od Přimdy se u silnice na Novou Ves nachází mystická zřícenina kostela sv. Apoleny na Tachovsku v místě zaniklé osady, obývané v minulosti především Němci, kteří byli po roce 1945 vysídleni. Kostel sv. Apoleny byl regionálním poutním místem. Původní kaple Panny Marie Pomocné stávala poblíž léčivého pramene. První zmínka o kapli Panny Marie Pomocné je z r. 1580 a mnoho tehdejších pramenů hovoří o zázracích, které se staly nemocným u zázračné studánky. Její voda údajně léčila zejména oční neduhy. Později když k prameni, který měl několika lidem vrátit zrak, začali mířit další nemocní, nechal tehdejší majitel panství, hrabě Georg Maximilian Lindelo, upravit pramen a postavit nad ním kapli. Na jejím místě vyrostl v roce 1670 nový kostel jako jednoduchá hranolová stavba s menší věží na jižním průčelí. Vnitřní prostor byl bohatší, rohové vestavby kaplí a šnekových schodišť z něho udělaly prostoru na křížovém půdorysu, která byla zaklenuta klenbami. O provoz kostela se starali dva poustevníci. V okolí stavby postupně vzniklo několik domů, ve kterých před 2. světovou válkou bydlelo téměř 40 obyvatel. To již věhlas poutního místa upadal. Od poloviny 19. století se nikomu do oprav nechtělo, a tak velké mše, které zde bývaly o svatodušních svátcích, se musely od r. 1938 sloužit venku, protože hrozilo nebezpečí zřícení kostela. Vnitřní zařízení kostela bylo přemístěno do kostelů v okolí.

Pochopitelně se o kostel nikdo nestaral ani v době, kdy se ocitl v pohraničním pásmu. Někdy v 80. letech 20. století začala destrukce a stavba zahájila rychlou proměnu v romantickou zříceninu.

 

Další zajímavosti okolí

Kamenný sloup – hraniční znamení
Pod vrcholem Málkovského vrchu, asi 1,5 km západně od Málkova, stojí starý kamenný sloup, který na první pohled připomíná pilíř božích muk. Ve skutečnosti se jedná o staré hraniční znamení postavené na trojmezí katastrů Málkov, Přimda a Nová Ves. V těsné blízkosti sloupu prochází turistická značka od zříceniny kostela Sv. Apoleny na Přimdu. Sloup dosahuje celkové výšky 165 cm. Jeho dřík má okosené hrany. Na vrcholu pilíře stála původně nejspíše kaplice, která byla později nahrazena litinovým křížena lícní straně soklu je vysekán šestiřádkový nápis pasný v minuskule. Trojmezní kámen postavila na hranicích svého lesa v roce 1794 obec Málkov. Hranice, v jejímž nároží pilíř stojí, je dobře patrná ve směru na Pšeničný vrch, kde se dochovala řada číslovaných mezníků.

 

Křížový kámen - pomíček
V lesích, asi 900 – 1000 m západně od zříceniny kostela sv. Apoleny ve vzdálenosti asi 60 m nalevo od široké lesní cesty, která odbočuje ze silnice na Novou Ves těsně nad zříceninou kostela, se nachází křížový kámen vypovídající o smrti hajného Adlera. Podrobnosti tragického příběhu nejsou známy. Smrt hajného Adlera nebyla nalezena ani v matrikách zemřelých pro okolní farnosti. Jediným záznamem o této tragické události je pouze vlastní křížový kámen, jehož deska je hladce opracovaná se skosenými hranami a obloukovitým zakončením.

Následující zastavení