Třemešné

 

 

Ves založená v údolí Bezděkovského potoka 4 km severozápadně od Bělé nad Radbuzou, náležela mezi chodské vsi, jejichž správním centrem bývala nedaleká Bělá. Obec Třemešné je prvně zmiňována v r. 1532, avšak vznik obce pravděpodobně sahá do 11. nebo 12. století, kdy bylo pohraničí Českého lesa osidlováno Chody. Obec vybudovaná kolem obdélné nepravidelné návsi měla v r. 1939  celkem 96 domů s 312 obyvateli. Dnes je obec spojena se sousedním Bezděkovem. Pro obě lokality je užíván společný název Třemešné. Část objektů v obci, která má dnes kolem 100 stálých obyvatel, je využívána pouze rekreačně.

Třemešenský kostel Panny Marie stával v hájku nad železničním přejezdem. Drobná jednolodní stavba s malou věžičkou byla vystavěna ve zlidovělém pozdně barokním slohu. Kolem roku 1982 byl chátrající kostel zbořen. Dávno před tím zmizelo i jeho cenné zařízení – pozdně gotický oltář a socha madony z konce 15. století.

V roce 1835 byla vlevo pod železničním přejezdem postavena škola, společná pro obec Třemešné a Bezděkov. Do té doby děti navštěvovaly školu v nedalekém Dubci. Od roku 1913 měla škola tři třídy, které navštěvovalo přibližně 110 dětí. Škola plnila svůj účel i po 2. světové válce, avšak v 80. letech 20. století byla zbořena. 

Do 2. světové války byly v Třemešném 2 hostince, řezník, kupec, zámečník zemědělských strojů, obchodník s uhlím, 2 koláři, truhlář, 2 kováři, 2 obuvníci-ševci, krejčí a švadlena, klempíř, tesařský mistr a několik zedníků.

V prostoru křižovatky na Přimdu, tedy mezi pohostinstvím a železniční stanicí, je pozoruhodná selská usedlost s vjezdem, nad kterým je vybudován ochoz. Z původní zástavby se dochovaly také tři nízké selské usedlosti naproti

pohostinství za rybníkem, z nichž za pozornost stojí hrázděné stavení, které se nachází mezi dochovanými usedlostmi. Za pozornost také stojí i roubené stavení nacházející se vpravo od silnice vedoucí Třemešným do Bezděkova.

Za zmínku stojí rovněž i to, že u památníku obětem 1. světové války, jenž se nachází v dubovém hájku pod spodním rybníkem, bývala fontána, která se bohužel nedochovala.

Několik pár dalších obrázků Třemešného

 

 

Následující zastavení