Bodenmühle

Bodenmühle č.p. 3 byl zaznamenán již k roku 1606. V roce 1695 se dostal do držení Leonharda Ropperta. Při sčítání vodních děl k roku 1930, byl mlynářem v tomto mlýně Antonín Schlögl a obilí se sem vozilo až do roku 1945. 

Mlýn byl poháněn vodou z tzv. mlýnského rybníka, který zachytával vodu z Bezděkovského potoka. Voda z mlýnského rybníka byla do mlýna přiváděna cca 150 m dlouhým náhonem, který je zčásti veden pod pastvinou. Takto přivedená voda poháněla Francisovu turbínu, jenž poháněla jak mlýn na mletí obilí, tak i pilu.

Podle dochované fotografie se jednalo o velký a pravděpodobně i prosperující mlýn. Dnes z takto velkého objektu zbyly jen ruiny, které jsou z části zavezeny odpadky.

V mlýnském rybníce je dodnes zachytávána část vody z Bezděkovského potoka, ze kterého ji zanesený náhon přivádí k ruinám kdysi velkého Bodenmühle, avšak těsně před ruinami mlýna je levý břeh náhonu narušen a voda zde stéká zpět do Bezděkovského potoka.

Zarostlé ruiny kdysi velkého Bodenmühle se nachází přímo proti vám přes pastvinu

 

Bodenmühle č.p. 3 - technická data z roku 1930

majitel: Antonín Schlögl
1 Francisova turbína
množství vody: 0,1 m3/s
spád: 10 m

normální výkon vodního díla: 10 koňských sil

 

 

Bezděkovský potok

Pramení v mělkém údolí pod Ovčím kopcem, což je zhruba 1,5 km jihozápadně od Přimdy. Odkud teče smíšeným lesem k Málkovu a dál se pak kroutí malebným údolím s lesy, mokřady a pastvinami přes Bezděkov do Bělé, kde se vlévá do říčky Radbuzy. Čisté a člověkem téměř neupravované prostředí je jedním z důsledků, že voda v Bezděkovském potoce je čistá – člověkem neznečištěná, což dokazuje výskyt několika živočišných indikátorů čistoty vody, jakými jsou pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario), rak říční (Astacus astacus), mihule potoční (Lampetra planeri) a občasný návštěvník ledňáček říční (Alcedo atthis).

Následující zastavení