Stahlmühle

Stahlmühle č.p. 31, patřící pod obec Rájov, je pátým vodním dílem na Bezděkovském potoce (bráno od horního toku) poháněným vodou z tzv. mlýnského rybníka. Toto vodní dílo mělo dvě kola na vrchní vodu, která poháněla mlýn a pilu. Mlýn byl poprvé údajně zmiňován k roku 1619, kdy zde mlel Konrád Stahl a jeho rod zde vykonával mlynářské řemeslo až do roku 1945. Mlýn s pilou byl postaven pod hrází mlýnského rybníka, od kterého jej oddělovala příjezdová cesta k mlynářské usedlosti.

Z kdysi rozsáhlé mlynářské usedlosti dnes zbyly jen zarostlé zříceniny mlýna, zarostlá cesta příjezdová cesta a mlýnský rybník, z něhož stále teče voda do míst, kde byla vodou poháněna vodní kola.

 

Stahlmühle č.p. 31 - technická data z roku 1930

majitel: Antonín Warta
2 kola na vrchní vodu

množství vody: 0,1 m3/s
spád: 5 m
normální výkon vodního díla: 4,6 koňských sil

 

  

 

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) je malý zpěvný pták z čeledi šoupálkovití. Je obtížně odlišitelný od příbuzného šoupálka krátkoprstého, nejlépe podle hlasu a zpěvu. Dává přednost hustšímu porostu a jehličnatým lesům. Trhavým pohybem šplhá po stromech a větvích. Po stromě se pohybuje v nepravidelné spirále ze spodu nahoru, k dalšímu stromu slétne dolů a opět se pohybuje směrem vzhůru. Na stromě je jeho postoj většinou vzpřímený, umí se ale i zavěsit hlavou dolů a jako oporu využívá ocasní pera.

Tento druh je velmi těsně vázán na kůru stromů, více než brhlíci, o čemž svědčí i jeho ochranné zbarvení jako kůra.

Jeho hlas je: cié. Zpěv nejdříve klesá, pak opět stoupá a končí trylkem.

Živí se hlavně vajíčky, larvami, kuklami a dospělci hmyzu a pavouky, po nichž slídí ve štěrbinách v kůře. Na ptačí krmítko se stahují jen zřídka a nepravidelně. I v zimě nacházejí pod kůrou dostatek hmyzu a jeho larev a nepohrdne ani semeny.

Následující zastavení