Krommelmühle

Krommelmühle č.p. 2 je třetím nejvýše položeným mlýnem na Bezděkovském potoce. Mlýn byl poháněn vrchní vodou z mlýnského rybníka, který se nacházel v bezprostřední blízkosti nad mlýnem. Dnes Krommelmühle připomínají jen ruiny kamenného zdiva v lese pod hrází prázdného a zarostlého mlýnského rybníka. Náhon, kterým byla přiváděna voda do mlýnského potoka je zarostlý a v místech, kde se rozděluje koryto potoka a náhon do mlýnského rybníka, je koryto potoka tak vymleté, že by bylo obtížné znovu odvádět vodu náhonem k mlýnu. V místě, kde se do Bezděkovského potoka napojuje odpad (příkop, kterým byla odváděna voda z mlýna), je pravý břeh potoka zpevněn kamennou zdí do výše necelého 1,5 m ode dna potoka v délce zhruba 50 m. Tato zeď měla pravděpodobně zabránit tomu, aby velký nápor vody při mletí (tedy větší množství vody než bylo obvyklé) nenarušil pravý břeh potoka a potok tak nezměnil své koryto, které napájelo další mlýnský rybník, jehož voda poháněla další z málkovských mlýnů. Bohužel se nepodařilo dohledat žádnou dochovanou fotografii či kresbu tohoto mlýna.

 

Krommelmühle č.p. 2 - technická data z roku 1930

majitel: Václav Scheinkönig
1 kolo na vrchní vodu
množství vody: 0,08 m3/s
spád: 3,2 m
normální výkon vodního díla: 2,2 koňských sil

 

 

vranka obecná (Cottus gobio) - je to malá rybka pstruhového pásma evropských vod, většinu života tráví pod kameny. V Česku je řazena v Červeném seznamu do skupiny zranitelné. Je významným prvkem fauny našich nejčistších toků (jako bioindikátor signalizuje znečištění vody).

Vranka je poměrně drobnou rybkou s průměrnou délkou 8-12 cm, nepřesahuje většinou délku 15 cm.  Kvůli absenci plynového měchýře je špatným plavcem, proto se pohybuje jen krátkými poskoky.

Vranka se živí drobnými bentickými organismy, jako jsou larvy jepic, pakomárů, pošvatek, chrostíků či muchniček, drobnými korýši (blešivci, beruška vodní).

 Je aktivní především ve večerních a nočních hodinách. Byla rybáři používána jako nástražní rybka při lovu lososovitých ryb, nyní je celoročně hájená.

Následující zastavení