Základní informace o naučné stezce

Začátek: obec Třemešné, turistický rozcestník u vlakové zastávky

Konec: obec Třemešné, turistický rozcestník u vlakové zastávky

Tématické zařazení: historie, uhlířství, vodní díla na Bezděkovském potoce, fauna, flora

Délka naučné stezky „Milíře“: 14 km - viz mapka

Délka naučné stezky „Vodní mlýny“: 11,5 km - viz mapka

Délka celého okruhu naučné stezky: 17,5 km - viz mapka - trasa červeně

Počet zastávek naučné stezky „Milíře“: 8

Počet zastávek naučné stezky „Vodní mlýny“: 7

Typ naučné stezky: samoobslužná naučná stezka pro pěší turistiku 

Forma předávání informací: informační panely

Typ informačních panelů: vysvětlující panel

Značení trasy: zelená - pásové turistické značení

Stručný popis trasy části Milíře: vlaková zastávka > Třemešné > Bezděkov > Kamenný vrch > zaniklé Mlýnské Domky > Nová Ves > zaniklá Svatá Apolena > Bezděkov > Třemešné > vlaková zastávka

Stručný popis trasy části Vodní mlýny: vlaková zastávka > Třemešné > Bezděkov > zaniklá Svatá Apolena > Málkov > malebné údolí podél Bezděkovského potoka > Třemešné > vlaková zastávka

Současný stav stezky: fungující

Zřízena: 2010

Doba návštěvy: celoročně

Hlavní zajímavosti na trase: velké množství milířisek na východním svahu Kamenného vrchu, čertův kámen na úpatí Kamenného vrchu, ruiny mlýnů na Bezděkovském potoce, ruina kostelíka v bývalé Svaté Apoleně

Z historie naučné stezky: projekt zpracoval Radovan Končický na základě informací od pana Antonína Hofmeistera, z publikací Zdeňka Procházky, na základě informací nashromážděných v okresních archivech v Tachově a Horšovském Týně, odborné texty a obrázky dodal Ing. Jiří Kadera (uhlířství), Ing. Václav Lidický (lesní hospodaření), Petr Mudra (květena v údollí Bezděkovského potoka), Mgr. Petra Cehláriková (odborná konzultace k textům o fauně), fotografie ptactva poskytl pan Petr Lang a Ladislav Vogeltanz, fotografie rostlin poskytl Petr Mudra a Miroslav Trégler.  

Tvůrce naučné stezky: Radovan Končický pro obec Třemešné

Správce naučné stezky: obec Třemešné

Zpracování naučné stezky: návrhy log naučných stezek - Barbora Nováková, grafické zpracování (Corel) - Radovan Končický, výroba informačních panelů - Petr Šustek, překlad do němčiny - Karel Picka, tisk a polep na plech - Písmoateliér František Kříž, značení naučné stezky provedl Klub českých turistů

Cizojazyčnost: čeština, němčina

Tištěný průvodce: na obecním úřadu Třemešné, informační centra v Tachově a na Přimdě, ke stažení zde

Finanční náklady na vybudování: 160.847,- Kč, realizace naučné stezky byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Možnost táboření: na skautském tábořišti Včelnice - více na https://taboriste-vcelnice.webnode.cz/