Weissmühle

Weissmühle č.p. 1 klapal na Bezděkovském potoce a je nejvýše položeným mlýnem na Bezděkovském potoce. Posledním mlynářem v období 1931 - 1945 byl Karl Roith. Mlýn byl obýván do roku 1956, pak zanikl a dnes jej připomíná jen zřícenina, z které lze odvodit, kde se nacházela obytná část a kde technická část mlýna. Mlýn byl poháněn vrchní vodou, což je také vidět na dochovaných fotografiích. Voda byla rovněž přiváděna cca 40 m dlouhým náhonem z mlýnského rybníka. Získaná energie vody byla využívaná na pohánění pily – Weissmühle jak také vyplývá z dochovaného plánku mlýna. Avšak v Seznamu vodních děl z roku 1930 je Weissmühle společně se Sägemühle veden jako jeden mlýn a v druhu živnosti bylo uvedeno mlýn a pila, přitom Sägemühle, už ze svého názvu, byla jen pila na zpracování dřeva z okolních lesů. Zřícenina Weissmühle se nachází asi 100 m nad Sägemühle proti proudu potoka.

 

Weissmühle č.p. 1 - technická data z roku 1930

majitel: Jiří Bauer
1 kolo na vrchní vodu
množství vody: 0,05 m3/s
spád: 5 m
normální výkon vodního díla: 2,2 koňských sil

 

 

pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario) je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých, která je rozšířena prakticky v celé Evropě. Důležitými faktory pro jeho výskyt je zejména teplota vody, její čistota a obsah kyslíku ve vodě. Můžeme jej však nalézt i v úsecích řek pod přehradními nádržemi, kde nachází vhodné životní podmínky.

Pstruh se živí zejména larvami vodního hmyzu, především chrostíků, jepic a pakomárů. Ale také náletovým suchozemským hmyzem. Větší jedinci se živí i menšími rybkami, obojživelníky i malými savci. Ve stojatých vodách činí složku jeho potravy i zooplankton.

Samci mají delší hlavu než samice, u starších jedinců se objevuje hákovité zahnutí spodní čelisti.

Následující zastavení